همکاران ما

ضیافت افطاری ماه مبارک رمضان شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

ضیافت افطاری ماه مبارک رمضان شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با مدیران بانکی استان ها/ 11-04-1396


مقاله ای از سخنان مدیر عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا در سایت راه پرداخت

مدیر عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا: شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مکمل هم هستند؛ نه روبروی یکدیگر


مصاحبه راه پرداخت بامدیریت عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

دانلود مصاحبه آقای حیدرپور مدیریت عامل شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با راه پرداخت در خصوص چالش های بانکداری و پرداخت