همکاران ما

بازدید از نمایشگاه 2017 Gitex Technology Week

حضور مدیریت عامل محترم شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا جناب آقای حیدرپور در نمایشگاه جیتکس 1396 / 2017 Gitex Technology Week

سورتر اسکناس

برنده شدن مناقصه سورتر اسکناس در بانک رفاه

در مناقصه دستگاه سورتر اسکناس بانک رفاه ، شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا به عنوان برنده اعلام گردید.


ضیافت افطاری ماه مبارک رمضان شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا

ضیافت افطاری ماه مبارک رمضان شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا با مدیران بانکی استان ها/ 11-04-1396